www.vnl.ee

Riigikaitsenõukogu arutas Eesti julgeolekuriske

Neljapäeval kaitsejõudude peastaabis kogunenud riigikaitsenõukogu arutas Eestit mõjutavaid julgeolekuriske, sealhulgas terrorismiga seotud küsimusi.

President Arnold Rüütli juhtimisel toimunud nõukogul andis kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus ülevaate üldisest julgeolekuolukorrast, teatas presidendi kantselei avalike suhete talitus.

Siseminister Margus Leivo käsitles oma ettekandes riigi võimekust julgeolekuriskide maandamisel. Ta märkis, et tänapäeval ei alga riigi julgeolek ja inimeste turvalisus enam Eesti piirilt, vaid on mõjutatud globaalsest julgeolekukeskkonnast.

Ministri sõnul eeldab see suuremat aktiivsust ohustsenaariumide koostamisel ja tegevuste planeerimisel ning paindlikkust julgeoleku tagamise eest vastutavate ametkondade eesmärkide, tegevuste ja struktuuride muutmisel. Samuti nõuab uus olukord tugevdatud tsiviil-militaarkoostööd ministeeriumide vahel, et tõhusamalt kasutada nii olemasolevaid kui ka planeeritavaid võimalusi.

Riigikaitsenõukogu on presidendi kui riigikaitse kõrgema juhi juures tegutsev nõuandev organ. Nõukokku kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja.  BNS   18 November 2004