www.vnl.ee

Riigikontroll peab Soome soomukeid liiga kalliks (täiendatud)

Riigikontrolli hinnangul ostab Eesti riik Soomelt 60 kasutatud soomukit liiga kallilt, tehingu kogumaksumus on 200 miljonit krooni, mis teeb ühe soomuki hinnaks keskmiselt 3,3 miljonit.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja on BNS-ile öelnud, et läbirääkimised soomukite ostuks käivad, mistõttu võib lõplik ostuhind veel muutuda. Uudisteagentuuri STT andmetel oli soomukite hind koos käibemaksuga 133 miljonit krooni ja ühe soomuki hind 1,87 miljonit.

Riigikontrolli esindaja tutvus kaitseministeeriumi koostatud "salastatud" raportiga soomukite soetamise protsessi kohta ja tõdes, et selle põhiosa salastamine pole põhjendatud.

"Vastupidi - andmete eelnev avalikustamine valitsuse liikmetele võiks meie arvates aidata parandada ning põhjendada maksumaksja raha otstarbekat kasutust antud soetuse puhul. Samuti ei pea me sellisel juhul põhjendatuks, et läbi viimata on jäänud avalik hange," seisab riigikontrolli valitsusele esitatud arvamuses.

Riigikontroll juhtis tähelepanu, et aastatel 1987-89 valmistatud soomukite soetusmaksumus on 113 miljonit krooni, millele lisandub täiendav modifitseerimine valmistajatehase poolt 62 miljonit ning transport, lisaseadmed, varuosade komplektid ja relvastus 25 miljonit krooni.

Seega tuleb ühe soomuki hinnaks keskmiselt 3,3 miljonit krooni. Samas viitab riigikontrolli andmetel raport, et uued soomukid oleksid kümme aastat tagasi maksnud 3,6 miljonit krooni ehk mitte oluliselt rohkem.

Kaitseministeeriumi raportis on märgitud, et soomukite valimiseks oli tehtud turusituatsiooni analüüs. Riigikontroll nentis, et kahjuks puuduvad seal sellekohased piisavad andmed.

"Nii ei ole toodud erinevate soomukite võrdlust - soomukite võimsuste ja hindade suhtes - puuduvad andmed, mis võiksid piisavalt põhjendada, et kasutatud soomukite PASI XA-180 ostmine on kõige otstarbekam," märkis riigikontroll.

Kaitseministeeriumi poolt esitatud suulised näited viitavad riigikontrolli aruande kohaselt, et uute soomukite hinnad jäävad praegu 12-14 miljoni krooni vahele. Riigikontroll viitas, et avaliku internetiotsingu kohaselt maksavad Venemaa BTR ja Soome Partia XA soomukite uued seeriad 3,5-11 miljonit krooni.

Kaitseministeeriumi raportis ei ole toodud ka andmeid, mis sisaldavad erinevate soomukite ekspluatatsioonikulude analüüsi, näiteks erinevate firmade ning uue ja kasutatud soomuki ekspluatatsioonikulude võrdlust.

"Soetatavate suhteliselt suure keskmise läbisõiduga soomukite ülalpidamine raporti kohaselt saab olema 169 miljonit ehk 8,4 miljonit krooni aastas. Kui palju aga on see suurem võrreldes uute soomukitega, analüüsist kahjuks ei selgu," tõdes riigikontroll oma arvamuses.

Kokkuvõtteks teatas riigikontroll, et hangitavate soomukite vanus on põhiliselt 16-17 aastat ja nende läbisõit on suur. "Seega on kahtlus, et soomukite maksumus ei ole põhjendatud," märkis riigikontroll. "Samuti ei saa me olla kindlad, et kaitseministeerium ei oleks avaliku hanke korras saanud paremaid pakkumisi ka uute soomukite näol. Kahjuks ei ole raportis esitatud turusituatsiooni analüüsid ja kulukalkulatsioonid meie hinnangul piisavad põhjendamaks, et maksumaksja raha kasutatakse parimal võimalikul viisil."

Major Raivo Tamm kaitsejõudude peastaabist ütles TV-3 uudistele, et Eesti on põhiliselt huvitatud varustuse hankimisest Lääne-Euroopast, sest üks vaieldamatuid kriteeriume on koostöövõimelisus NATO-ga. "Väga palju odavat varustust, mida leidub idaturgudel, pole meile lihtsalt sobiv ega aktsepteeritav," lisas ta. "Seetõttu oli fookus eelkõige Euroopa tootjatel ja ka Ameerika ja Kanada toodetel."

Tamm kinnitas, et vähekasutatud tehnika turul on praegu ainult üks pakkumine.

Valitsus langetas otsuse Soomest soomukeid osta neljapäeval. 45,5 miljonit on soomukite eest kavas maksta 2004. aastal.  BNS   18 November 2004