www.vnl.ee

Kultuuritöötajad on mures meditsiiniraamatukogu pärast

Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit saatis laiali avaliku kirja, milles tunneb muret meditsiiniraamatukogu (EMR) saatuse pärast.

Eesti meditsiiniraamatukogu töötajate ametiühingut esindava kultuuritöötajate liidu teatel on tegemist nii Eestis kui maailmas hinnatud erialase raamatukoguga, mille teeninduskultuur on kõrge ning kogu väärtuslik.

Ametiliit leiab, et raamatukogu likvideerimine, millest on viimasel ajal juttu olnud, pole mingil määral põhjendatud.

"EMR-i ühendamine mõne teise raamatukoguga, veelgi halvemal juhul tema teavikute laialijagamine, halvendab oluliselt seniste kasutajate olukorda ning raskendab uutel infovajajatel selle operatiivset leidmist," leiab kultuuritöötajate ametiliit.

Liit on seisukohal, et parimaks lahenduseks oleks raamatukogunduslikult ja infotehnoloogiliselt kaasaja nõuetele vastava uue hoone projekteerimine ja ehitamine kasutajasõbralikku kohta.

Raamatukogu stabiilseks arenguks on vaja garanteerida majanduslikud eeldused ja kaasaegsed töötingimused ning luua töötajatele kindlustunne. Riik ei saa vastutust minetada ega delegeerida seda juhuslikule adressaadile, seisab üleskutses.

Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu juhatus kutsub ka TALO-t ning teisi liikmesliitusid üles toetama Eesti Meditsiiniraamatukogu edasist arengut.

Meditsiiniraamatukogu reorganiseerimisest ja likvideerimisest on räägitud mitu viimast aastat. Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarja Mändmaa tunnistas oktoobris BNS-ile, et ministeeriumi selle aasta tööplaanis on tõepoolest meditsiiniraamatukogu temaatika ning moodustatud on vastav töögrupp.

Eesti Meditsiiniraamatukogu asub Tallinnas Laial tänaval. Möödunud aasta andmetel säilitatakse raamatukogus 215.943 eksemplari erialast kirjandust ning seal töötab 16 inimest. Mullu oli raamatukogul 3051 lugejat.  BNS   19 November 2004