www.vnl.ee

Tulevikus võib lastehoiukoha leida internetist

Rahvastikuministri büroo töötab koos Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega välja internetipõhist lastehoiuvõimaluste registrit, mis võib osaliselt toimima hakata järgmise aasta jooksul.

Vabade lasteaiakohtade, lapsehoidjate ja mängutubade register luuakse juba olemasoleva info põhjal, koondades seni hariduse infosüsteemides, äriregistris, kutseregistris, ehitusregistris ning maksu- ja tolliameti infosüsteemides sisalduva temaatilise info.

Register ning selle kasutamine hakkab toimima sarnaselt juba kodanikuportaalis toimivale internetipõhisele vanemahüvitise ja peretoetuste taotlemisele ning riigieksamite tulemuste vaatamisele.

Registrit vaadata ning sealt sobivaid võimalusi otsida saavad kõik, konkreetse kohaga lepingut sõlmida saab ID-kaardi abil või pankade kaudu.

Lastehoiuvõimalusi saab registrist otsida näiteks nii asukoha, omandivormi kui hinna järgi. Kavas on juurutada süsteem, kus identifitseeritult sisseloginud kliendile pakutakse automaatselt välja tema lähiümbruses leiduvad lastehoiuvõimalused.

Süsteem on mõeldud poole- kuni kolmeaastaste laste vanematele, kes soovivad väikelapse kõrvalt tööl käia.

Riigi Infosüsteemide Aenduskeskuse IT-arendusosakonna juhataja Margus Püüa sõnul pole andmebaasi turvalisuses põhjust kahelda.

Millal praegu analüüsifaasis olev süsteem täpselt valmib, pole veel selge. Püüa sõnul on selle rakendamine järgmise aasta töökavas.  BNS   23 November 2004