www.vnl.ee

Riigikohus: üüri piirmäärade kaotamine on põhiseaduspärane (täiendatud)

Riigikohus jättis rahuldamata president Arnold Rüütli taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks seadus, mis võttis kohalikelt omavalitsustelt õiguse kehtestada üüri piirmäärad tagastatud elamutes asuvatele eluruumidele.

Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole tagastatud elamute üürnikel kunagi olnud ega saa ka praegu olla õiguspärast ootust, et üüri piirmäärad jäävadki kehtima, teatas BNS-ile riigikohtu pressiesindaja.

Riigikohus leidis, et põhiseaduslik õiguspärase ootuse põhimõte välistab vaid seadusega antud lubadusest sõnamurdliku taganemise, millega antud juhul tegemist ei ole.

Riik on üüri piirmäärade puhul korduvalt rõhutatud nende ajutist iseloomu, lisaks on piirmäärade kehtestamine alati olnud vaid kohalike omavalitsuste õigus, mitte kohustus.

Riigikohus leidis, et kuna üürileandja peab üüri tõstmisel lisaks seaduse jõustumistähtajale arvestama ka üüri tõstmist reguleerivate võlaõigusseaduse sätetega, on ümberkorraldusteks jäetud aeg piisav.

Võlaõigusseadus seab üüri tõstmisele piirid, mistõttu ei ole üüride kohene ja järsk tõstmine võimalik, rõhutas riigikohus.

Riigikohus ei pidanud võimalikuks käsitleda presidendi väidet selle kohta, et kehtiv sotsiaalhoolekande süsteem ei taga piisaval määral tagastatud elamute üürnike õigust eluasemele, kuna president ei saa vaidlustada kehtivate seaduste, sealhulgas sotsiaalhoolekande seaduse norme.

Riigikohtu otsuse kohaselt jõustub tänavu 1. septembril jõustuma pidanud seadus üldises korras kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

President Rüütel jättis 3. augustil teistkordselt välja kuulutamata riigikogus vastu võetud üüri piirmäära vabaks laskva elamuseaduse muudatuse ning esitas riigikohtule taotluse tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

Riigikogu täiskogu võttis 20. juulil muutmata kujul vastu üüri piirmäära kaotava seaduse, mille president jättis juunis välja kuulutamata.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletasid Res Publica, Reformierakonna ja Isamaaliidu saadikud, selle vastu olid keskerakondlased, sotsiaaldemokraadid, võimukoalitsiooni kuuluv Rahvaliit ja valdav osa sotsiaalliberaale.

Riigikogu kaotas üüri piirmäärad 15. juunil.

BNS   02 Detsember 2004