www.vnl.ee

Rakvere politseiinfo 28.09

Möödunud ööpäeval registreeriti Rakvere politseiosakonnas järgmised
sündmused:*

*Avaliku korra raske rikkumine*
24.09.2006 õhtul kella 23.30 ajal hakkasid Tapa Erikoolis 8 õpilast
laamendama, lõhkusid kooli vara ja ei allunud koolitöötajate
korraldustele. Lõhkumisega tekitati kahju 7020 krooni.

*Vargused*
23.09.2006 kella 14.00-15.00 vahel varastati Rakveres Vilde 3 maja ees
mobiiltelefon maksumusega 6680 krooni. Telefonis oli mälukaart
maksumusega 1000 krooni.

Ajavahemikul 24.09.-25.09.2006 tungiti Kundas Eha tänava korterisse,
kust varastati mobiiltelefon, rahakott koos sularahaga, autojuhiluba,
pleier, võimendi, kõlar, 25 DVD plaati. Kokku kahju 5355 krooni.

---
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   28 September 2006