www.vnl.ee

Jõhvi politseiinfo 10.08

Möödunud ööpäeval Jõhvi politseiosakonnas registreeritud sündmused*

*Vargused* **
27.07.2006 kella 23.00 ajal võttis tundmatu isik 26-aastaselt Jevgenilt
Jõhvi linnapargis avalikult mobiiltelefoni. Kahju hindab kannatanu 1710
krooni

Ajavahemikul 02.-04.08.2006 varastati Lüganuse vallas Purtse külas
telefonipostide otsast sidekaablit. Kahju 2070 krooni

05.08.2006 kella 17.00-18.00 vahel rebis tundmatu isik Püssis Viru
tänava korterelamu trepikojas 44-aastaselt Kalvolt 430 krooni.

---------------
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   10 August 2006