www.vnl.ee

Alampalk on uuest aastast 2690 krooni

Ametiühingud ja tööandjad leppisid kolmapäeval kokku, et uuest aastast on alampalk 2690 krooni ja tunnitasu alammäär 15,90 krooni.

Ametiühingute keskliidu ja tööandjate keskliidu kokkulepe jõustus allakirjutamise hetkest ning laieneb kohustuslikuna kõigile Eestis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele.

Ametiühingute keskliidu juht Harri Taliga märkis, et leping tekitab vastandlikke tundeid. "Ühelt poolt pole number kahtlemata see, mida me taotlesime, teiselt poolt annab see kokkulepe põhjust töötajatel endil veelgi enam oma palga eest seista," lausus ta.

Taliga sõnul seisabki nüüd ametiühingute, tööandjate ja töötajate endi ees väljakutse sõlmida oma ettevõtetes ja majandusharude tasandil kollektiivlepingud, mis tagavad õiglase palga konkreetses ettevõttes ja majandusharus.

Ametiühingud ja tööandjad jõudsid alampalga kokkuleppele pärast kuid kestnud vaidlusi.

Viimased vaidlused käisid 20 krooni ümber - tööandjad pakkusid järgmise aasta alampalgaks 2680 krooni, ametiühingud soovisid alampalgaks 2700 krooni.

2690-kroonine alampalk järgmisel aastal tähendab pisut enam kui kaheksaprotsendilist tõusu tänavusega võrreldes. Algul pakkusid tööandjad alampalgaks 2600 krooni, ametiühingud nõudsid 2800-kroonist alampalka.

Novembris lubasid ametiühingud alampalgakokkuleppe saavutamiseks pöörduda riikliku lepitaja poole. Ametiühingud ei välistanud oma nõudmiste läbisurumiseks ka ulatuslike protestiaktsioonide korraldamist streigini välja.

Üleriigiline alampalk on 2002. aastast alates kehtestatud ametiühingute keskliidu ja tööandjate keskliidu vahel sõlmitud laiendatud kokkuleppega.

Pikaajalise kokkuleppe kohaselt oleks alampalk pidanud järgmisel aastal tõusma 2800 kroonini, kuid tööandjate hinnangul ei ole nii järsk tõus siiski võimalik, kuna see peab toimuma kooskõlas tööviljakuse kasvuga.  BNS   22 Detsember 2004