www.vnl.ee

Balti klint kandideerib UNESCO maailmapärandi nimekirja

Keskkonnaministeerium esitas Balti klindi kui silmapaistva geoloogilise objekti kandideerima UNESCO maailma kultuuri- ja looduspärandi nimekirja, eestlased teavad klinti peamiselt Põhja-Eesti pankranniku nime all.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul oleks pankrannik maailmapärandi nimekirjas tähelepanuväärne objekt, sest nii asustatud piirkonnas nagu Euroopa on puhtalt looduspärandina võetavaid objekte väga vähe leida, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Balti klint on maailmas ainus nii ulatuslik, rikkaliku ja hästi säilinud faunat sisaldavate kambriumi ja ordoviitsiumi kivimite paljand, kus saab jälgida Maa geoloogilist ajalugu umbes 100 miljoni aasta vältel.

Klint on üks pikimaid katkematuid ja terviklikke järsakuid maailmas, tema kogupikkus on 1100-1200 kilomeetrit, millest 250 kilomeetri pikkune maismaaosa asub Põhja-Eestis. Klindi suurim kõrgus 55,6 meetrit on Ida-Eestis Ontikal.

Rootsis Ölandi saare läänerannikul algav Balti klint kulgeb saare põhjaosast alates merepõhjal ja tuleb uuesti nähtavale Osmussaarel ja Pakri saartel. Läbi Eesti kulgeb klint Venemaale, kus Laadoga järve lõunakaldal kaob nooremate devoni kivimite alla.

Maailmapärandi nimekirja kandideerima esitati seitse silmapaistvamat ja riikliku kaitse all olevat panga lõiku: Osmussaare, Pakri, Türisalu, Ülgase, Tsitre-Muuksi, Ontika ja Udria pangad. Kandideerimise valmistas ette Tallinna tehnikaülikooli geoloogiainstituut.

Seni on Eestist maailmapärandi nimekirja kantud Tallinna vanalinn.  BNS   23 Detsember 2004