www.vnl.ee

Lõuna prefektuur kogus 173 illegaalset relva

Lõuna prefektuuri hinnangul kujunes illegaalsete relvade kogumise kampaania edukaks, politsei sai Lõuna-Eesti elanikelt kätte kokku 173 tuli- ja külrelva.

Lõuna prefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabli Allen Leego sõnul toodi prefektuuri 84 aegunud relvaloaga arvel olevat relva, kaheksa külmrelva ja 81 leidrelva.

"Toodud tulirelvade hulgas oli neli automaattulirelva, 21 käsitulirelva, 12 hävitamisele kuuluvat ja laskekõlbmatut tulirelva ning 136 sileraudset ja vintraudset jahirelva," ütles Leego BNS-ile.

Kampaania ajal toodud relvade puhul kontrollitakse nende seisukorda, päritolu ja ka seda, kas relva on kasutatud kuriteo toimepanemisel. Kui isik tahab toodud relva oma nimele saada ning ta vastab seadustes kehtestatud tingimustele, antakse talle relvaluba.

Lõuna prefektuur tänab relvi politseisse toonud isikuid usalduse ja omapoolse panuse eest turvalisema elukeskkonna loomisel.

Illegaalsete relvade kogumise kampaania kestis 28. novembrist 24. detsembrini. Inimestel oli võimalik tuua politseisse relvi, mis olid seni mingil põhjusel registreerimata või mille relvaluba oli aegunud.

Kampaania tingimuste järgi ei karistanud politsei ebaseaduslikke relvi vabatahtlikult politseisse toonud inimesi.  BNS   28 Detsember 2004