www.vnl.ee

Jõhvi politseiinfo 21.11

Möödunud ööpäeval registreeriti Jõhvi politseiosakonnas järgmine sündmus*

Ajavahemikul 14.11.-15.11.2006 ärandati Jõhvis Narva mnt sõiduauto VAZ
21013 reg.nr 422IAI. Kahju 2000 krooni.

---------

Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   21 November 2006