www.vnl.ee

Kuritegude eest väljamõistetavad sundrahad on tõusnud

Sellest aastast alates on seoses uue palga alammäära kehtestamisega tõusnud kuritegude eest väljamõistetavate sundrahade määrad.

Valitsus kehtestas 1. jaanuarist tunnipalga alammääraks 15 krooni ja 90 senti ning kuupalga alammääraks 2690 krooni, mille tõttu tõusid ka kuritegude eest väljamõistetavad sundrahad.

Vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule on esimese astme kuriteo eest sundraha 2,5 palga alammäära ehk 6725 krooni ja teise astme kuriteo eest 1,5 palga alammäära ehk 4035 krooni.

Enne 1. jaanuari oli esimese astme kuriteo eest sundraha 6200 krooni ning teise astme kuriteo eest 3720 krooni.  BNS   05 Jaanuar 2005