www.vnl.ee

WHO peab Eesti perearstireformi eeskujulikuks

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) hinnangul on Eesti esmatasandi arstiabi reform läbi viidud edukalt ning sellest võiksid õppida paljud teised riigid.

"Tõhus perearstiabi, toimiv tervishoiu seadusandlus, õiglane teenuste jaotamine ühiskonnas ning kättesaadavus, suurepärane koolitusprogramm tervishoiutöötajatele - need on näited Eesti saavutustest," seisab neljapäeval avalikustatavas raportis.

Samas leiab WHO, et mõned valdkonnad vajavad edasiarendamist, et jõuda patsiendikesksema arstiabini.

"Reform ei ole veel saavutanud oma täit potentsiaali mõningates võtmevaldkondades, nagu näiteks rahastamine, ressursside jaotamine, organisatsiooni korraldus ning teenuste pakkumine," märkis WHO.

Organisatsiooni hinnangul tuleks laiendada õdede ülesandeid ning nende koostööd arstidega, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning tagada esmatasandi arstiabi jätkusuutlik rahastamine.

WHO Euroopa regionaalbüroo riikide toetamise divisjoni direktor Nata Menabde märkis, et Eesti on teinud esmatasandi arstiabi ülesehitamisel suure sammu edasi.

"Loomulikult on veel mitmeid väljakutseid, kuid valitsuse poolt praeguseks näidatud pühendumuse ja koostööpartnerite abiga, kelle hulka kuulub ka WHO, on lähitulevikus võimalik veel palju saavutada," lisas ta.  BNS   05 Jaanuar 2005