www.vnl.ee

Narva politseiinfo 12.12

Möödunud ööpäeval registreeriti Narva politseiosakonnas järgmised
sündmused*

*Röövimine*
10.12.2006.a. kella 22.30 paiku tungisid viis tundmatut isikut Sillamäe
bussijaamas kallale 44-aastasele Taavile ja 44-aastasele Tiidule ning
peksid kannatanud läbi. Taavilt võeti ära rahakott ning mobiiltelefon.
Tiidu rahakotist võeti ära sularaha. Kokku tekitati kannatanutele kahju
1600 krooni

*Avaliku korra raske rikkumine*
11.12.2006 kella 23.15 paiku kaks tundmatut noormeest peksid Narvas
Kangelaste 3 maja juures 23-aastast Romani ning lõid teda noaga,
tekitades kehavigastusi ja selja piirkonda noahaavu.

*Vargused*
Ajavahemikul 10.12.2006-11.12.2006 varastati Vaivara vallas AÜ Romas(ka
aiamaja abiruumist metallesemeid. Kahju 1070 krooni.

11.12.2006 varastati Sillamäel Viru pst kaupluse välis abiruumi seina
pealt videovalvekaamera Panasonic. Kahju tuvastamisel

12.12.2006 kella 04.02 paiku lõhuti Narvas Joala tänaval mööblikaupluse
aknaklaas, kaupluseruumidest varastati arvutimonitor ja teisi esemeid.
Kahju 13 000 krooni

--------
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   12 Detsember 2006