www.vnl.ee

Rakvere politseiinfo 14.12

Möödunud ööpäeval registreeriti Rakvere politseiosakonnas järgmised
sündmused*

Ajavahemikul 15.11.-11.12.2006 murti Sõmeru vallas Vaekülas
viljakuivatisse, kust varastati 16 elektrimootorit. Kahju kokku 17 600
krooni.

Ajavahemikul 12.12.-13.12.2006 varastati Sõmeru vallas Vaekülas farmi
heinaküüni väliseina küljest 2 elektrimootorit. Kahju kokku 3000 krooni.

09.12.2006 varastati Rakveres Adoffi tänava kaupluse müügisaalist 6
pakki raseerimisvahendeid. Kauplus hindab kahju 1470 krooni
----------
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   14 Detsember 2006