www.vnl.ee

Ligi kolmsada pärnakat on tellinud hoone veest tühjendamise

Esmaspäeva õhtul kella 17 ajal oli AS Pärnu Vesi võtnud vastu ligi kolmsada tellimust elanikelt, kes soovivad vee väljapumpamist hoonetest ja hoovidest.

Kõige rohkem on tellimusi tulnud Vana Pärnust, aga ka Raekülast, Kesklinnast muuli lähedalt ja Aisa tänavalt. Pärnus ei tööta endiselt kuus suurt pumplat, sest puudub elekter, teatas BNS-ile Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja.

Vee väljapumpamisega hoovidest ja hoonetest tegeleb 12 brigaadi.

Pärnus on kergelt sisse vajunud tee Aisa 74 ees. Probleemne koht Tammsaare puiestee ja Kanali tänava vahel on tähistatud liikluskorraldusmärkidega. Autojuhtidel palutakse Pärnus veelompidesse sisse sõites ettevaatlik olla, sest üleujutuse tagajärjel võivad teed sisse variseda. Inimestel, kes selliseid varinguid märkavad, palutakse teatada päästeteenistuse numbrile 112.

Vana-Pärnu elanikud saavad puhast vett püstikkraanidest, mis asuvad Emajõe ja Haapsalu maantee nurgal ja Kevade ja Kesktänava ristmiku juures, ning käsipumpadest Luha ja Ranna tänava ristmiku ning Luha ja Jakobi tänava ristmiku kõrval.

Torm viis merre kümme Munalaiu sadamakaile talveks ladustatud merepoid, mis on tuule suunda arvesse võttes tõenäoliselt Pärnu lahte ujunud. Esimestest leitud poidest on juba teatatud ning praegu organiseeritakse nende äravedu.

Veeteede amet palub kõigil, kes märkavad randa ujunud meremärke, teatada sellest läbi ööpäeva veeteede ameti koordinatsioonikeskuse telefonidel 620 5665 ja 620 5667 või faksil 620 5666.

Operatiivne info on vajalik, kuna tuule suuna muutudes võivad juba randa ujunud poid avamerele tagasi pöörduda, kus neid leida on pea võimatu. Merel ringi ulpivad poid on ohtlikud ka väiksematele laevadele ja paatidele, mis kokkupõrkel poiga võivad saada raskeid kerekahjustusi.  BNS   10 Jaanuar 2005