www.vnl.ee

Politsei hinnangul on petukirjade levitamine kasvanud

Politsei hinnangul on kahel viimasel aastal hoogustunud interneti ja posti teel
petukirjade levitamine, mistõttu manitseb keskkriminaalpolitsei inimesi
valvsusele.

Keskkriminaalpolitsei rahvusvahelise õigusabi talituse komissari Olavi
Kavaldi sõnul jälgivad petukirjade autorid tähelepanelikult maailmas toimuvat ja
muudavad sellele vastavalt oma kirjade sisu.

"Näiteks on saadetud kirju nii endise Iraagi valitsuse esindajate kui ka
viimati Aasia tsunaami ohvrite nimel," ütles Kavald.

Petukirju iseloomustab asjaolu, et kirja saajale tundmatu isik väidab end
olevat rikka poliitiku või ärimehe sugulase või sõbra, kellel on raha omaniku
surma järel tekkinud juurdepääs suurtele summadele.

Tavaliselt soovib kirja saatja paigutada suuri summasid välismaale ning abi
eest lubatakse 5-50 protsenti ülekantavast summast. Alul palutakse kirja saajalt
tavaliselt infot tema kontonumbri kohta. Seejärel on võimalik, et võltsitud
dokumentide abil jäetakse mulje, et suur summa on ülekandmisel ja võib kohe
kirja saaja kontole laekuda.

Samal ajal võetakse ohvriga ühendust ja selgitatakse, et on tekkinud mingi
probleem, mis takistab asja lõpuleviimist. Probleemi lahendamiseks palutakse
ohvrilt teatud rahasummat, mis kulub dokumentide vormistamiseks, altkäemaksu
andmiseks või advokaadi palkamiseks. Kui kergeusklik ohver teeb rahaülekande,
edasine side petukirja autoriga katkeb.

Loteriikirjade puhul saadetakse kiri, milles teatatakse, et inimene on
võitnud mingi loteriiga suure rahasumma ja võib selle kohe kätte saada.
Interneti teel saadetud kirjades on sageli viidatud mõne veebilehe aadressile,
kus on informatsiooni loterii korraldanud firma kohta.

Kui kirja saaja vastab, teatatakse talle, et raha saamiseks tuleb maksta
loterii korraldajatele mingi rahasumma ette, mis läheb administratiivkulude
katteks või riigilõivuks. Kui ohver raha maksab, kaob firma koos korraldajatega.

Maailmas enimlevinud ettemaksuga seotud petukirjad on möödunud aastasaja
80-ndate lõpus levinud niinimetatud Nigeeria kirjad. Eestis domineerivad siiski
loterii tüüpi petukirjad ja klassikaliste Nigeeria kirjade arv on suhteliselt
väike. Loterii-kirju levitatakse tavaliselt internetis, kuid ka tavaposti teel.

Politsei soovitab petukirjade saamisel mitte sellele vastata, samuti ei tohi
saata tundmatutele oma kontonumbrit, isiku- või firma andmeid ega dokumente.

Kahtlaste kirjade saamisel tuleks ilma kirjavahetusse laskumata edastada
informatsioon politseile. Kui ohver juba suhtleb petturitega, tuleb salvestada
kõik tulnud ja saadetud kirjad, jäädvustada kõik raha ülekandmisega seotud
dokumendid, kuid mitte kohtuda petturitega isiklikult isegi siis, kui nad
lubavad raha kohe kätte anda.

Keskkriminaalpolitsei ootab petukirjade kohta teavet kriminaalteabe osakonna
meiliaadressil interpol@kkp.pol.ee.  BNS
   13 Jaanuar 2005