www.vnl.ee

Narva politseiinfo 16.02.07

Möödunud ööpäeval Narva politseiosakonnas registreeritud olulisemad
sündmused*

*Vargus*
15.02.2007 kella 09:30 paiku peeti Narvas Tallinna mnt asuvas kaupluses
kinni Olga (1963), kes varastas 269 krooni eest kaupa.

13.02.2007 kella 16.00 ajal avastati Sillamäe Sõtke tn 7 telefonikaabli
vargus. Kahju tuvastamisel.
---------
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>   16 Veebruar 2007