www.vnl.ee

Narva politseiinfo 27.02.07

Möödunud ööpäeval Narva politseiosakonnas ei registreeritud ühtegi
tõsisema sisuga avaldust*

*Muu*
26.02.2007 hommikul viisid Narva politseiosakonna korrakaitsetalituse
politseinikud läbi politseioperatsiooni "Kõik puhuvad".
Politseioperatsioon toimus Narva linnas. Osales 16 politseinikku ja 6
kadetti. Tulemusena koostati 3 protokolli roolijoodikute suhtes ja 1
protokoll sõidukijuhile, kellel olid alkoholi tarbimise jääknähtud.---------

Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   27 Veebruar 2007