www.vnl.ee

Jõgeval hakatakse rajama teeäärseid peatuskohti

Esmaspäeval, 14. märtsil toimus Jõgeva Maavalitsuse nõupidamine, kus arutati maakonda läbivate teede ja puhkeradade äärde peatuskohtade rajamist.

„Praegu ei ole Eestis isegi suurte teede ääres kohti, kus saaks läbisõidul peatuda, WCs käia ja maakondade infoga tutvuda,” ütles Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes nõupidamise kokku kutsus ning lisas, et peatuskohtade rajamine on üks etapp maakonna turistidele atraktiivsemaks muutmisel.

Peatuskohtadesse on esialgu kavas tekitada võimalus tutvuda maakonna turismiinfoga, osta Jõgevamaale iseloomulikke tooteid ja suveniire ning vajadusel saavad külalised kasutada ka veega WCd ja pesemisvõimalusi. Peatuskohtade arvu ja asukohta esmaspäevasel nõupidamisel veel paika ei pandud, see selgub omavalitsuste võimalusi ja vajadusi arvestades.

Maavanema sõnul peaks peatuskohad kandma ühtset kontseptsiooni, et maakonda külastavad inimesed saaksid ka erinevates peatuskohtades aru, et tegemist on Jõgevamaaga. Siiski ei pea tulevased peatuskohad üks ühele sarnanema, kuna peab arvestama ka konkreetse asukoha eripäradega.

Esimesed peatuskohad on kavas valmis saada juba suve hakul. Raha sellest loodetakse saada eelkõige erinevatest fondidest projektide abil, omafinantseeringuga osalevad ka kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.

Peatuskohtade loomine teede äärde on osa „Avasta Jõgevamaa!” tegevustest, millega tahame muuta maakonda külalistele atraktiivsemaks. Selle ning ülejäänud üheksa Jõgevamaa arenguideega saab lähemalt tutvuda www.jogevamaa.ee  http://www.jogevamaa.ee

VNL-Online


   14 Märts 2005