www.vnl.ee

Valitsus arutab Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri asutamist

Vabariigi Valitsus arutab neljapäeval, 17. märtsil toimuval istungil riigi vedelkütusevaru moodustamiseks ja haldamiseks mõeldud äriühingu asutamist.

ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur nime kandva äriühingu põhiülesandeks on moodustada 2010. aastaks 90 päeva vedelkütusevaru ning korraldada selle haldamist.

Samuti hakkab agentuur analüüsima olukordi, mis võivad tekkida riigi vedelkütustega varustamise raskuste korral. Äriühingu kohustuseks on korraldada ka vedelkütusevaru kasutusele võtmine vastavalt Vabariigi Valitsuse sellesisulisele otsusele.

Mahutipargi ehitamist ja omamist äriühing ette ei näe. Äriühingu asutamise kohustus tuleneb märtsi alguses jõustunud vedelkütusevaru seadusest.

Vedelkütusevaru seaduse kohaselt kaetakse varu soetamine riigieelarvest agentuuri aktsiakapitali suurendamise teel ja varu müügist saadud vahendite arvelt. Varu haldamiskulud kaetakse importijate poolt tasutavatest varumaksetest, mis sarnaselt täna kehtivale süsteemile sisalduvad ka edaspidi tarbijatele müüdava kütuse hinnas.

90 päeva vedelkütusevaru järk-järgulisel moodustamisel tuleb suurendatakse äriühingu aktsiakapitali vastavalt varude soetamisele kuni 2010 aastani. Agentuuri aktsiakapitali hinnanguline suurus on 2010. aastal umbes 1,3 miljardit krooni.

Mitterahalise sissemaksena annab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ASile Eesti Vedelkütusevaru Agentuur asutamisel üle 5300m3 bensiin 95 ja 5060 m3 diislikütust väärtusega kokku 46 501 000 krooni.

Kõik äriühingu aktsiad hakkavad kuuluma riigile. Suurema läbipaistvuse saavutamiseks on pooled äriühingu nõukogu liikmed vedelkütuse importijate esindajad.

Märtsi alguses kuulutas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja avaliku konkursi asutatava aktsiaseltsi juhatuse esimehe kohale, millele on võimalik kandideerida kuni 18. märtsini.

Tulenevalt liitumislepingust Euroopa Liiduga peab Eesti moodustama järk-järguliselt kütusevaru, mis 2010. aasta 1. jaanuariks vastab vähemalt 90 päeva keskmisele sisemaise tarbimise kogusele.

Vedelkütusevaru on riigi käsutuses või kontrolli all olev naftatoodete kogus, mis moodustatakse riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks. Kütusevaru võetakse Vabariigi Valitsuse loal kasutusele majandustegevuse tagamiseks naftatoodetega varustamise häirete korral.

VNL-Online


   17 Märts 2005