www.vnl.ee

Keskkonnaministeeriumi eelinfo 19.-25. veebruarini

Teisipäeval, 20. veebruaril osaleb keskkonnaminister Rein Randver
Brüsselis selle aasta esimesel keskkonnanõukogul. Põhiteemana on
arutusel kliimamuutustega seonduv.

Lisainfo:
Kersti Liivorg,
keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna spetsialist
626 2843
kersti.liivorg@envir.ee

Kolmapäeval, 21. veebruaril algusega kell 16 tähistab Riikliku
Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon Matsalu puhkemajas rahvusvahelist
giidide päeva. Arutatakse eelmise ja selle aasta plaane ning vaadatakse
loodusfilme. Osalejate registreerumine toimub 20. veebruarini.

Lisainfo:
Marju Pajumets,
Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regiooni loodushariduse
spetsialist
472 4236, 523 8249
marju.pajumets@lk.ee

Neljapäeval, 22. veebruaril tutvustab Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Tallinna Koolitus- ja Uurimisinstituudi koolitusel Euroopa Liidu abil
loodud õhukvaliteedi juhtimissüsteemi võimalusi. Esitlus keskendub
juhtimissüsteemi võimalustele liiklusest tingitud õhusaaste hindamisele
ja sellele, kuidas rakendada säästvat transpordikorraldust.
Koolitusel osalevad Ida-Euroopa ja Põhjala kohalike omavalitsuste
keskkonna ja transpordispetsialistid.

Lisainfo:
Tarmo Pauklin,
Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse liige
611 2903
tarmo.pauklin@klab.ee

Eelinfo koostas:
Manuela Pihlap,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee


   19 Veebruar 2007