www.vnl.ee

Vaivara vald soovib militaarturismi valdkonnas arendada koostööd Soome valdadega

30.06.-1.07.2005 külastab Soome vabariigi Miehikkälä valda Vaivara valla 5-liikmeline delegatsioon. Esimese juuli hommikul toimub Miehikkälä vallamajas kohtumine Miehikkälä vallavanema Kari Heikkilä ja Salpakeskuse esindaja Sirpa Teräväga. Kohtumise käigus arutatakse võimalikku koostööprojekti sõjaliste kindlustuste turismitootena eksponeerimise ja turustamise vallas. Õhtupoolikul osaletakse Salpakeskuse ülemaalisel avamispeol. Salpakeskus on Soome suurima kindlustusteliini, nn Salpa liini muuseum-keskus.

Avamisel osalevad Lõuna-Soome läänivalitsuse, Kymenlaakso maakonna liidu, Haridusministeeriumi, Muuseumiameti ja Pioneeri Väeliigi Liidu esindajad. Peokõne peab Soome kaitseväe juhataja admiral Juhani Kaskeala.

Vaivara valda ja Miehikkäla valla naabrit Virolahti valda seovad ammused sõprussidemed, meie delegatsioon on kahel korral osalenud Sõbralaada üritustel.

Seekordse külaskäigu eesmärgiks on arendada koostööd militaarturismi valdkonnas.


Vaivara Vallavalitsus / VNL-Online


   30 Juuni 2005