www.vnl.ee

Savisaar: Eesti on huvitatud suurtest välisinvesteeringutest oma sadamatesse

Minister Edgar Savisaare tänasel kohtumisel Saksa poliitikute ja äridelegatsiooniga kujunes põhiküsimuseks osapoolte suhtumine Euroopa Komisjoni algatatud direktiivi eelnõusse, mille eesmärgiks on sadamateenuste turu liberaliseerimine.

Saksa delegatsiooni juhtinud Hamburgi linnapea Ole von Beust tundis huvi Eesti seisukoha vastu mullu oktoobris algatatud direktiivi eelnõu suhtes. Minister Savisaar ütles, et Eesti valitsus ja Riigikogu vastavad komisjonid on otsustanud selle eelnõuga nõustuda. Samuti toetavad seda kõik Eesti peamised sadamatega seotud ettevõtjad.

Minister Savisaare sõnul on antud eelnõu puhul peamine probleem aga see, et sadamateenuste osutajate tegevuslubade maksimaalsed lubatud tähtajad võivad oodatavatele uutele investeeringutele hoopis pärssivalt mõjuda. Seda põhjusel, et sadamarajatistesse tehtavad investeeringud on suuremahulised ja nende äratasuvus pikaajaline ning seetõttu pole kindel, et eelnõus sätestatud maksimaalsete lepingutähtaegade jooksul suudetakse investeeringud tasa teha. Teiseks võib eelnõus sätestatud suhteliselt lühikeste sadamaoperaatorite lepingutähtaegade rakendamisel jääda täitmata üks direktiivi peaeesmärk, milleks on Euroopa Liidu (EL) sadamate konkurentsivõime tõstmine.

Linnapea von Beust väljendas Saksa poole huvi, et kõnealune direktiiv hakkaks esialgu kehtima vaid uute sadamaterminalide kohta ning et vanad jätkaksid tööd kehtivate lepingute alusel. Sellega välditaks võimalikke tekkivaid tööhõive probleeme. Samas rõhutas külaline mullust kiiret Balti riikide suunalise kaubaveo mahu kasvu, mis on kutsunud esile vajaduse suurendada investeeringuid siia suunatud infrastruktuuri.

Minister Savisaar märkis, et hoolimata Tallinna ja Hamburgi sadama mõningastest erinevustest – viimase puhul on suure tähtsusega kontinentidevaheline transiit – on Eesti huvitatud ühiste seisukohtade väljatöötamisest kõnealuse eelnõu küsimuses ja kavatseb selles osas pidada nõu Läti ja Leedu kolleegidega. Samas oleme me väga huvitatud suurte investeeringute ligimeelitamisest oma sadamatesse.

Hamburgi tähtsust Eesti jaoks rõhutab fakt, et 12st Saksamaa vahet opereerivast regulaarsest lähimereveo laevaliinist pooled läbivad sealset sadamat. Hamburgi sadam on Eestisse suunduvate ja Eestist lähtuvate ro-ro- ja konteinerkaupade veol üheks peamiseks vahesadamaks, kus konteinerid ja treilerid kontinentidevahelistelt ookeanilaevadelt ümberlaadituna jätkavad Läänemerel teed Eestisse väiksematel fiiderlaevadel ja vastupidi.

Eesti poolel osalesid kohtumisel veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler Andres Tint ning AS Tallinna Sadam juhatuse liige Aare Tammemäe.

Allan Kasesalu
Avalike suhete osakonna nõunik


   29 Juuni 2005