www.vnl.ee

Siseminister Kalle Laanet osaleb justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralisel istungil

Täna osaleb siseminister Kalle Laanet Brüsselis toimuval Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralisel istungil, mis keskendub terrorismivastase võitluse tõhustamise teemadele.

Erakorraline istung on ajendatud eelmisel nädalal Londonis toimunud terroriaktidest. Arutusele tulevad infovahetuse tõhustamine ja koostöö edendamine liikmesriikide õigus- ning korrakaitseasutuste vahel, sideandmete säilitamine, terrorismi rahastamise ja rahapesu vastane võitlus ning kodanikukaitse arendamine.

Siseminister Laaneti sõnul analüüsitakse kohtumisel, milliste EL terrorismivastase võitluse tegevuskavas sisalduvate algatuste ja eelnõude menetlemisega tuleks kiirendatud korras edasi liikuda. "Liikmesriikidel tuleb leida võimalused, kuidas ühiselt tagada kõikide kodanike ja meie külaliste turvalisus ning suunata ühiskondlikke arenguid selliselt, et hirmu- ja vägivallaideoloogiat propageerivatel rühmitustel kaoksid nii võimalused kui soov tegutseda," ütles Laanet

Siseministrit saadab visiidil siseküsimuste ataðee Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Kristo Põllu.

VNL-Online


   13 Juuli 2005