www.vnl.ee

Laiendatakse Valga vee- ja kanalisatsioonivõrku

22. augustil kell 15 avab keskkonnaminister Villu Reiljan Valgas pidulikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel esimese etapi raames valminud vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitusprojekti tööd.

Projekti esimese etapi ehituse maksumuseks oli 26 miljonit krooni. Sellest 75% finantseeris Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, 12,5% tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning 6,25% panustasid AS Valga Vesi ja Valga linn.

Kogu linnas ehitas töövõtja Merko Ehitus AS 11 km veetorustikku, 11 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning kaks kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks rajati üks kilomeeter sadeveetorustikku ning kolm kanalisatsiooni ülepumplat Kolde, Perve ja Lõuna tänava ääres.

Projekti teises etapis on kavas rajada 16 km veetorustikku, 16 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning üks kilomeeter survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks kavandatakse ka viis km sadeveetorustikku ning kolm kanalisatsiooni ülepumplat Rohelise, Oru ja Torni tänava ääres.

Eduka pakkujaga sõlmitakse II etapi tööde teostamiseks leping septembris. Töödega alustatakse käesoleval aasta oktoobris.

VNL-Online


   19 August 2005