www.vnl.ee

Justiitsministeerium avab kuriteoennetuse teemalise veebilehe

Justiitsministeerium avab täna kuriteoennetuse teemalise veebilehe aadressil http://www.kuriteoennetus.ee

Äsjavalminud internetileheküljelt leiab lugeja hulgaliselt praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas hoiduda erinevate kuritegude ohvriks langemast ning kaitsta end, oma peret ja vara. Ka on lehel info selle kohta, kuidas ära tunda ja aidata narkojoobes inimest ning infot lapsevanematele ja lastele. Külastaja saab teavet, kuidas käituda siis, kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled tunnistajaks kuriteole, samuti on üleval info ohvriabi kohta Eestis.

"Kõik inimesed peaksid tedma, kuidas enda ja oma lähedaste turvalisust suurendada," ütles justiitsminister Rein Lang. "Ka riigile on alati odavam kuritegusid ära hoida kui kulutada raha nende uurimise, kohtumõistmise ja süüdlaste karistamise peale."

Veebileheküljel on teavet ka kuriteoennetustöö kohta Eestis - juttu on kuriteoennetusest nii riigi kui omavalitsuse tasanditel, samuti sellest, mil moel tegelevad kuriteoennetusega Eesti mittetulunudsühingud. Leheküljelt leiab lisaks riigi strateegiad ja plaanid seoses kuriteoennetusega; info selle kohta, mis on Kuriteoennetuse Nõukogu ja milline on Eesti ennetusalane koostöö teiste riikidega.

Kuriteoennetuse veebilehelt leiavad huvilised ka jooksvat infot justiitsministeeriumi poolt korraldatavate kuriteoennetuse projektikonkursside kohta. Hetkel käimasoleva konkursi raames oodatakse projekte 1.septembrini.


Kristi Künnapas


   22 August 2005