www.vnl.ee

R KIOSK EESTI AS esindaja avaldas Paide politseinikele tänu tulemusliku koostöö eest

24. augustil 2005 andis R KIOSK EESTI AS esindaja Paide politseinikele tunnustuseks hea töö eest üle digitaalse fotoaparaadi Olympus

R Kiosk Eesti AS turvalisuse spetsialist Jaan Koppel avaldas 24. augustil 2005 Paide politseijaoskonnas toimunud koosviibimisel politseinikele tänu menetleja pühendunud töö eest kuriteo lahendamisel. Ta õnnitles Lääne politseiprefekt Priit Suve hea meeskonna omamise puhul ja andis Paide politseijaoskonna ülemkomissar Janno Ruusile R KIOSK EESTI AS poolt tunnustusena üle digitaalse fotoaparaadi Olympus.

05. aprillil 2005 viis politseijuhtivinspektor Maire Tasa kohtueelse menetluse lõpule kriminaalasjas, milles Irina Valgu kahtlustati talle usaldatud võõra vara omastamises suures ulatuses ja seega Karistusseadustiku § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Irina Valg töötas R KIOSK EESTI AS kioskis nr 411 asukohaga Pärnu tänav Paide linnas vanemmüüjana, tema töökohustuste hulka kuulus kioskis olevate kaubajääkide aruannete vormistamine ning inventuuride tegemine. Ajavahemikul 1999 kuni 29.02.2004 jättis Irina Valg osade kaupade müügid kassasse sisestamata ja omastas müügist saadud raha. Irina Valg näitas aruannetes kaupade jääke suurematena tegelikest kaubajääkidest kioskis ning selle abil omastas tema valduses olevat võõrast vara ebaseaduslikult suures ulatuses kokku 255 000.- krooni, millega tekitas R KIOSK EESTI AS-le suure varalise kahju.

16. juunil 2005 mõistis Järva Maakohus Irina Valgu süüdi Karistusseadustiku § 201 lg 2 p 2 järgi ja mõistis talle karistuseks vangistuse 1 aasta ja 6 kuud tingimisi 2-aastase katseajaga. Samuti mõistis kohus Irina Valgult R KIOSK EESTI AS kasuks 255 000 krooni, mille tagamiseks arestis uurija kohtueelses menetluses Irina Valgule kuuluva kinnisvara.

Lääne politseiprefekt Priit Suve tänas Jaan Koppelit ja ütles, et politseinike tunnustamine on igati tänuväärne. "Politsei teeb päevast päeva oma tööd üha paremini ja meie töö spetsiifikast tulenevalt puututakse oluliselt rohkem kokku murede ja probleemide, kui meeldivate sündmustega. Rõõmu teeb, et Lääne Politseiprefektuuri head tööd on märgatud ja meile selle kohta ka tagasisidet antud", ütles Suve koosviibinutele.

Paide politseijaoskonnale kingitud fotoaparaati hakkavad kriminaalpolitseinikud kasutama oma igapäevatöös.

Jan Aasma


   24 August 2005