www.vnl.ee

Eesti politseijuhid osalevad Interpoli peaassamblee istungil

19.09-22.09 viibivad Eesti politseijuhid ning siseministeeriumi kantsler Berliinis 74. Interpoli peaassamblee kohtumisel. Peaassambleel valitakse organisatsiooni peasekretär ning uued täitevkomitee liikmed. Eesti Politsei on üheks liikmekandidaadiks esitanud keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe osakonna politseidirektori Lenno Reimandi.

"Seekordne Interpoli peaassamblee keskendub Interpoli riiklike keskbüroode tegevuse tugevdamisele võitluses narkokuritegevuse, finantskuritegude, inimkaubanduse ja terrorismiga," ütles keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe osakonna politseidirektor Lenno Reimand. "Samuti palutakse liikmesriikide toetust Interpoli ülemaailmsete andmebaaside ja seal sisalduvate andmete kvaliteedi parandamisele. Näiteks soovitakse lisada andmebaasidesse teavet ka DNA andmete, varastatud dokumentide ja laste väärkohtlemise osas internetis."

Interpoli peasekretäri kandidaadiks on esitatud ameeriklane Ronald K. Noble, kes oli selles ametis 2000. aastast tänaseni. Interpoli peasekretär valitakse ametisse viieks aastaks.

Interpoli täitevkomitee on organisatsiooni valitav 13-liikmeline kogu, mille ülesandeks on peaassamblee otsuste täideviimine ja peasekretäri tegevuse järelevalve. Täitevkomiteed juhib president ja selle liikmed jaotuvad erinevate kontinentide vahel. Täitevkomitee liikmed valitakse kolmeks aastaks.

Berliinis toimuvast Interpoli peaassamblee kohtumisest võtavad osa siseministeeriumi kantsler Märt Kraft, politseipeadirektor Raivo Aeg, keskkriminaalpolitsei juht Lauri Tabur ning keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe osakonna politseidirektor Lenno Reimand.

Eesti võeti koos Lätiga Interpoli täisliikmeks 1992. aastal Senegalis toimunud Interpoli peaassamblee istungil. Eestis täidab Interpoli rahvusliku keskbüroo ülesandeid täidab keskkriminaalpolitsei.

Kadri Põldaru   19 September 2005