www.vnl.ee

Anti välja kinnipeetavate kirjutatud raamatud

Justiitsministeeriumi ja MTÜ Convictus koostöös anti äsja välja kolm kinnipeetavate kirjutatud raamatut - "Nõuanded Fjodorilt", "Kiri minu nooremale vennale" ja "Sa ei ole üksi".

"Nõuanded Fjodorile" on mõeldud täiskasvanud meestest kinnipeetavatele; "Kiri minu nooremale vennale" on suunatud alaealistele ja noortele meessoost kinnipeetavatele ning "Sa ei ole üksi" naissoost kinnipeetavatele.

Raamatute eesmärk on teavitada kinnipeetavaid narkomaaniast ja haigustest, mis uimastite kasutamisega sageli kaasnevad, sh HIVist ja AIDSist. Samuti leiavad käsitlemist terve seksuaalkäitumine ja hügieen, juttu on ka HIV-positiivsetena toimetulekust vanglas. Teoste autoriteks on Tallinna vangla, Viljandi noorte- ja Harku naistevangla HIV-positiivsed kinnipeetavad, kes võtavad osa MTÜ Convictus tugigruppidest.

"Nende raamatute väljaandmisega püüame jagada kinnipeetavatele infot vanglas tekkida võivate probleemidega toimetuleku võimalustest. Kui kinnipeetavad ise oma läbielamised ja kogemused vanglas paberile kirja panevad, aitab see ehk natuke kaasa erinevate vangistuse ajal tekkida võivate probleemide lahendamisele, sest omasuguseid võetakse paremini kuulda kui kedagi teist," kommenteeris justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Peeter Näks.

Raamatuid ilmus kokku 6000 eksemplari nii eesti kui vene keeles ja nende väljaandmiseks kulus 68 000 krooni.


Kristi Künnapas


   10 Oktoober 2005