www.vnl.ee

Perearstide nimistute arvud muutuvad maakonniti

Sotsiaalministri määrus “Perearsti nimistute piirarv” võimaldab suurendada perearstide arvu kohtades, kus neist puudus on.

Uus määrus hakkab kehtima alates 1.jaanuarist 2006. Määruse eesmärgiks on vähendada perearstide suuri nimistuid kohtades, kus on palju elanikke. See annab võimaluse kiiremini pääseda perearsti vastuvõtule. Lisaks soodustatakse täiendavate perearsti nimistute tekkimist suurema rahvastiku tihedusega paikkondades.


Nimistute piirarvud muutuvad

Eestis tervikuna nimistute arv ei suurene, vaid kehtestatakse maakondade kaupa uued piirarvud nii, et hõredama asustusega piirkondade arvel antakse luba moodustada täiendavad nimistud omavalitsustes, kus on perearstide puudus. Maakondades, kus nimistute piirarv väheneb, säilib endiselt võimalus moodustada uusi perearsti nimistuid, kuna hetkel on moodustatud vähem nimistuid kui kehtestatud uus piirarv ette näeb.

Praegu kehtiva määruse kohaselt on Eestis kokku lubatav perearsti nimistute piirarv 840, igas maakonnas on lubatud sellest kindel arv nimistuid. Kõigist nimistutest oli selle aasta märtsi lõpus täidetud 788. Avamata on kogu Eestis ulatuses 52 nimistut. Tiheasustusega piirkondades on kõik nimistute piirarvule vastavad nimistud avatud, kuid sellest hoolimata on palju nimistuid optimaalsest väga palju suuremad.

Määruse kohaselt suureneb Harjumaal lubatud nimistute piirarv 310-lt nimistult 338-ni. Tartumaal suureneb lubatud nimistute piirarv 89-lt 93-ni. Harjumaal võimaldatakse juurde luua 28 ja Tartu maakonnas neli täiendavat nimistut. Kogu Eesti kohta väheneb nimistute piirarv kolme nimistu võrra, so 837 nimistuni. Kogu Eestis säilib võimalus avada kuni 49 täiendavat perearsti nimistut.

Täiendavad nimistud avatakse 2006.aasta jooksul ja hiljem. Prognoosi kohaselt avatakse 2006. ja 2007. aastal kuni 30 uut nimistut.


Perearstide arv ei vähene

Nimistute piirarv võimaldab suurendada nimistuid haldavate perearstide arvu Tallinnas kuni 18 nimistu arvu võrra, 263 nimistuni. Praegu on Tallinnas 245 perearsti nimistut, neis on kokku 446 953 patsienti. Seega on keskmine patsientide arv nimistus 1824. Tegelikkuses on viiendikus nimistutes üle 2000 patsiendi. Tallinna linnas on perearstil vastuvõtuaega ühe patsiendi kohta keskmiselt seitse-kaheksa minutit. 18 täiendava nimistu lisandumisel väheneb olemasolevate nimistute suurus ja perearstidel jääb oluliselt rohkem aega ühele patsiendile pühendumiseks, samuti täienduskoolitustest osavõtuks. Väiksemates kohtades väheneb lubatud nimistute piirarv pikka aega moodustamata nimistute arvel, reaalselt olemasolevate perearstide arv ei vähene.

Seega jääb maakondades üldarstiabi kättesaadavus vähemalt samale tasemele võrreldes olemasoleva olukorraga. Rahvastiku suure kontsentreerumisega keskustes suureneb lubatud nimistute piirarv. See loob võimaluse perearstide tegeliku arvu oluliseks suurendamiseks ka Tallinnas ja Tartus, kus praegu kehtiva nimistute piirarvu ulatuses moodustamata nimistuid ei ole, kuid suuri või väga suuri nimistuid on mitukümmend.


Katrin Pärgmäe


   11 Oktoober 2005