www.vnl.ee

Valitakse Eesti Koolimissi!

Kõikidel Eesti üldhariduskoolis 9.-12. klassis õppivates neidudel on võimalus osaleda esimesel Eesti Koolimissi valimisel – projektis osalemiseks pakutakse võimalust korraldada oma koolis missivõistlus ning saata esindaja suurele lõppvõistlusele kuni 8000-pealise publiku ette.

Koolide eestvõtmisel ja huvil viiakse üldhariduskoolides läbi konkursi eelvoor, kus kevadeks valitakse kõige atraktiivsem noor neiu. Suurel lõppvõistlusel 13.05.2006 Saku Suurhallis astuvad üles koolides valituks osutunud finalistid, kelledest parim pälvib aasta Eesti Koolimissi tiitli. Võistlejaid hindab rahvusvaheline ˛ürii.

Võistluse peakorraldaja Ruth Ojatalu sõnul on Eesti Koolimissi kui üle-Eestilise konkursi missiooniks pakkuda osalejatele eneseväljenduse ja -arendamise võimalust iludusvõistlusel osalemise teel, aga samas elavdada koolielu ning kvaliteetse vaba aja veetmise teel ühendada aktiivseid Eesti noori. „Eesti Koolimissi konkurss on noortele ilusatele inimeste väljundiks nii edukaks tegutsemiseks Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil“.

Kui mõnel koolil tekib osavõtusoov, siis osavõtureeglid ja kontaktid registreerimiseks leiab veebiaadressilt http://www.miss.ee

Korraldajatelt saab ka täpsemat teavet, millised koolid Teie maakonnast on juba andnud osalemiseks nõusoleku.


Ruth Ojatalu


   30 Detsember 2005