www.vnl.ee

Rapla politseiinfo

Vargused
Ajavahemikul 19.02 kuni 20.02 onvarastatud Raplas Salu tänaval mobiiltelefon Nokia ja rahakott koossularaha, dokumendi ja seal olnud esemetega. Avaldaja hinnangul onkahju 4050 krooni.

Ajavahemikul 23.02 kell 17 kuni24.02 kell 07.45 on Rapla maakonnas Kohila vallas Vilivere külas ehitusjärgus majast varastatud gaasipuhur, tööriistu jaehitusmaterjali. Avaldaja hinnangul on kahju 37960 krooni.

Mootorsõiduki juhtiminejoobeseisundis
24.02 kella 23:45 paiku Raplamaakonnas Kaiu vallas Kuimetsa külas juhtis 1985.a sündinudalkoholijoobes mees sõiduautot Volkswagen Golf, olles varem karistatudsellise teo eest. Politsei toimetas mehe kainenema.


Registreeriti 34 väärteguliiklusseaduse alusel. 34 seaduserikkuja hulgas oli üks alkoholijoobesja kaks juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhti ning seitsekiiruseületajat.


   25 Veebruar 2009