www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

23.02-- 25.02.2009.a Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare
politseijaoskonnas olulisi sündmusi ei registreeritud.
*

Registreeriti 24 väärtegu, neist 22 liiklusseaduse rikkumised. 24
seaduserikkuja hulgas oli kaks kiiruseületajat ja üks alkoholijoobes juht.


   25 Veebruar 2009