www.vnl.ee

Valitsus peab rahvale selgitama piiri avamist Venemaaga

"Mil viisil kavatseb Eesti Valitsus meie idapiiri ja sellega ka meie rahvast efektiivselt kaitsta, et Venemaa - Euroopa Liidu viisalihtsustusleping Eesti rahvale kahjustavaks ei saa?" küsib Haiiti-kirjasaatja Erwin Pari.

"Minimaalselt ootan meie valitsusliikmetelt, et ühel avalikul foorumil need küsimused saaksid üksikasjalikult ja konkreetselt lahti arutatud ilma igasuguste asjast kõrvale puiklemisteta ja muude poliitiliste manööverdamisteta," märgib Pari, soovitades meie valitsuse eestseisjail Eesti Iseseisvuspartei vanematekogu tähelepanekuid ja hoiatusi (SI-202) äärmiselt tõsiselt võtta ning neile eesti rahva ees avalikult ja konkreetselt vastata.

Pari meelest peaks seesuguse foorumi pearõhk koosnema Eesti rahvuslikest huvidest ja meile olulistest faktidest, mitte aga valitsusliikmete oletustest või headest soovidest.

SI-202 "Venemaa ja Euroopa Liit kaarutavad üle meie pea" andis teada, et tänavu oktoobris parafeeriti Venemaa - Euroopa Liidu viisalihtsustusleping, mis sisuliselt tähendab idapiiri avanemist.

Allikas: Erwin Pari
Kontakt: nimetu7@yahoo.com
SI portaal www.si.kongress.ee


   30 Detsember 2005