www.vnl.ee

Uus postiseaduse eelnõu soodustab postiteenuse konkurentsi tekkimist

Täna, 5. jaanuaril Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud postiseaduse eelnõu võimaldab olulise muudatusena pakkuda konkurentsi universaalse postiteenuse osutajale põhilise ehk universaalse postiteenuse osas.

Universaalne postiteenus tähendab kirjade edastamist liht-, täht- ja väärtsaadetisena, postipaki saatmist täht-ja väärtsaadetisena ning tellitud perioodika edastamist.

"Sisuliselt tähendab muudatus, et ettevõtjad saavad lihtsamalt konkureerida seni vaid AS Eesti Posti poolt osutatud teenuste osas," kommenteeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik Alice Vood.

Konkureerimiseks tuleb taotleda Sideametilt tegevusluba või teavitada ametit teenuse osutamise alustamisest.

Teenuse osutamise piirkonnaks saab valida kogu Eesti, maakonna või maakonnad, linna või linnad, kus on rohkem kui 40 000 elanikku.

Universaalse postiteenuse osutajal säilib kohustus pakkuda universaalset postiteenust üleriigiliselt ühesuguse hinnaga. Teenuste hind peab olema läbipaistev ja tuginema teenuse osutamise kuludele. Hinnad alluvad Sideameti kontrollile.

Mõistliku hinnaga kvaliteetse teenuse kättesaadavuse tagamiseks on eelnõus universaalse postiteenuse osutajale antud ainuõigus kuni 50 grammi kaaluvate kirjade edastamiseks. Ainuõigus kehtib kuni 31. detsembrini 2008, mida võimaldab EL postiteenuste direktiiv.

2004. aastal moodustasid kuni 50 grammi kaaluvad kirjad 92,4 % AS-i Eesti Post poolt saadetud kirjade kogumahust.

Universaalse postiteenuse koosseisu ei kuulu kullerpost ja otsepost (aadressiga reklaam). Nende konkurentsis toimivate teenuste regulatsioon on viidud eelnõus miinimumini. Teenused peavad vastama kullerposti ja otseposti tunnustele ning nende osutamise alustamisest tuleb teavitada Sideametit. Ka pole otseposti ja kullerposti osutamine piiratud universaalse postiteenuse osutajale antud ainuõigusega.

Postiteenuse osutajate andmed on alates tänavu 1. oktoobrist kättesaadavad majandustegevuse registris. Eelnõu jõustub tõenäoliselt 1. juulil.


Airi Ilisson


   05 Jaanuar 2006