www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

27.02-- 02.03.2009.a Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare
politseijaoskonnas registreeritud olulisemad sündmused*

*Kehaline väärkohtlemine
*01.03 lõi Saare maakonnas Kaarma vallas Vaivere külas1974.aastal
sündinud meesterahvas 1971.aastal sündinud meesterahvast. Politsei
alustas sündmuse asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust.

*Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis
*28.02 kell 05:17 pidas politsei Kuressaares Torni tänaval kinni
sõiduauto Mitsubishi Eclipse, mida juhtis alkoholijoobes 1978.aastal
sündinud meesterahvas, kes omab kehtivat karistust mootorsõiduki
juhtimise eest alkoholijoobes.

*
*Eelpoolnimetatud sündmuste osas on alustatud kriminaalmenetlust ning
*lisainfot* saab Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult *Külli
Kiviojalt telefonil 447 7543.*


Registreeriti 43 väärtegu, neist 34 liiklusseaduse rikkumised. 43
seaduserikkuja hulgas oli üks juhtimisõiguseta juht ja viis kiiruseületajat.   02 Märts 2009