www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 03.03.2009

02. -- 03.03.2009 Lääne- ja Hiiumaal registreeritud olulisem sündmus.*

*Vargus*
02.03.2009 teatati, et Läänemaal Hanila vallas Karuse külas on sisse
murtud asutuse tootmishoonesse. Varastatud esemete loetelu ja kahju
selgitamisel.

Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust ning *lisainfot*
saab Lääne Ringkonnaprokuratuurist *pressinõunikult Külli Kiviojalt
telefonil 447 7543.*

Läänemaal registreeriti seitse väärtegu, neist kuus liiklusseaduse
rikkumised. Hiiumaal registreeriti kolm väärtegu, kõik kolm
liiklusseaduse rikkumised.   03 Märts 2009