www.vnl.ee

Üha enam Lääne-Viru koolinoori jätkab õpinguid kõrgkoolis

Eesti kõrgematest õppeasutustest saadud andmete kohaselt on Lääne-Viru noored asunud järjest enam kõrgharidust omandama. 2005.aastal asus kõrgkoolidest saadud andmetel Eestis kõrgharidust omandama 416 Lääne-Virumaa koolilõpetajat, mis on 52,5% maakonna gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste lõpetajate üldarvust. Viimase kolme aasta lõikes on vastav protsent kasvanud: 2004.a oli see 46 ja 2003.a 45.

2005.aastal oli Lääne-Virumaa noorte kõige populaarsem valik Tartu Ülikool, kuhu astus õppima 151 noort. See on üle kahe korra enam kui 2004. ja 2003.aastal, mil TÜ-s asus õppima vastavalt 65 ja 7 noort8. Suurenenud on noorte huvi õpingute jätkamise vastu ka Tallinna Ülikoolis, kus oma haridusteed jätkas 92 noort, 2004.a ja 2003.a vastavalt 82 ja 89.

Tallinna Tehnikaülikooli valis õpingute jätkamiseks 63 läänevirulast (2004 ja 2003 vastavalt 64 ja 81). Eesti Maaülikooli asus õppima 2005.aastal 28, Tallinna Tehnikakõrgkooli 16 ja Mainori Kõrgkooli 11 meie maakonna koolilõpetanut. Mujale kõrgkoolidesse astunute arv jääb alla kümne.

Hilje Pakkanen


   10 Jaanuar 2006