www.vnl.ee

Politseiinfo 03.03.2009

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politseiprefektuurides 117 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: vägistamistest 1, avaliku korra rasketest rikkumistest 3, varavastastest kuritegudest kokku 72, sh vargustest 45 (eluruumidest 12, sõidukitest 6), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 1. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 13, narkootikumide vahendamisi 1, narkootikumide omamisi või tarbimisi 9. Väärtegusid registreeriti 668.


   03 Märts 2009