www.vnl.ee

Lääne-Virumaa vapimärk ootab kandidaate

Lääne-Viru Maavalitsus kutsub elanikke ning asutusi ja organisatsioone
esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa vapimärgiga.


Lääne-Virumaa vapimärk omistatakse inimestele, kes oma silmapaistva töö
ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu,
majanduse, maaelu arendamisel jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud
Lääne-Virumaa arengule.

Reeglina antakse aastas kuni neli vapimärki.
Kandidaate võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Kandidaat
ei pea olema maakonna elanik.

Kandidaatide väljaselgitamisel võib küsida kandidaadi elukohajärgse
kohaliku omavalitsuse arvamust.

Kirjaliku taotluse koos põhjendusega palume esitada Lääne-Viru
Maavalitsusele hiljemalt *8.veebruariks* aadressil Kreutzwaldi 5, 44314
Rakvere e-posti aadressil hilje.pakkanen@l-virumv.ee
<mailto:hilje.pakkanen@l-virumv.ee>. Põhjenduses palume ära märkida,
kellele ja mille eest vapimärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.

Lääne-Virumaa vapimärk antakse üle maavalitsuse poolt Eesti Vabariigi
aastapäeva puhuks korraldatud pidulikul üritusel, milleks tavaliselt on
olnud vabariigi aastapäeva auks korraldatud maavanema vastuvõtt.

Hilje Pakkanen


   12 Jaanuar 2006