www.vnl.ee

Riigikogu majanduskomisjon lubas Inju Lastekodu Vinni valla munitsipaalomandisse

Riigikogu majanduskomisjon arutas 16.jaanuaril 2006.a toimunud istungil riigivara tasuta võõrandamist Lääne-Viru Maavalitsuselt Vinni vallale. Riigikogu majanduskomisjon otsustas lubada Inju lastekodu senisel valitsejal - Lääne-Viru Maavalitsusel - tasuta võõrandada Vinni vallale kohaliku omavalitsuse funktsioonide täitmiseks Inju lastekodu vara.

Lääne-Viru maavanem Urmas Tamme sõnul on see otsus väga oluline samm maakonna lastehoolekandeasutuste kaasaaja nõuetega vastavusse viimisel.

„Maavalitsus on Inju lastekodu edasise arengu küsimusega tegelnud tõsiselt üle aasta, kuna Inju Lastekodu hoone on majanduslikult ebaotstarbekas ega vasta hoolekande teenuse pakkumiseks kehtestatud nõuetele.”

*Lääne-Viru maakonna laste hoolekandeasutuste võrgustiku arengukava 2005-2015 näeb maakonna vajaduseks laste paigutamisel hoolekandeasutustesse ette* viis peret Vinni valda, ühe pere Rakveresse, kaks peret Tapale ja ühe pere Imastusse (puuetega lapsed), kokku üheksa peret.

Vinni vallavanem Toomas Väinaste sõnul on valla järgmiseks sammuks lepingu sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga ning detailplaneeringu algatamine lastekodu peremajade ehitamiseks.

Vinni vallavolikogu avaldas soovi munitsipaliseerida Inju Lastekodu 21.06.2005.a volikogu otsusega nr 38.

Hilje Pakkanen


   18 Jaanuar 2006