www.vnl.ee

Rapla politseiinfo

Registreeriti 26 väärtegu, neist 17 liiklusseaduse alusel. 17seaduserikkuja hulgas oli üks alkoholijoobes  mootorsõiduki juht jakaks kiiruseületajat

   12 Märts 2009