www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

13.03-- 16.03.2009.a Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare
politseijaoskonnas registreeritud olulisemad sündmused*

*Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis
*14.03 kell 04:32 pidas politsei Kuressaares Torni tänaval kinni
sõiduauto Audi, mida juhtis alkoholijoobes 1969-aastal sündinud mees,
kes omab kehtivat karistust mootorsõiduki alkoholijoobes juhtimise eest.*


Registreeriti 45 väärtegu, neist 32 liiklusseaduse rikkumised. 45
seaduserikkuja hulgas oli kaks joobes juhti, kaks juhtimisõiguseta juhti
ja kuus kiiruseületajat.


   16 Märts 2009