www.vnl.ee

Politseiinfo 27.03.2009

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politseiprefektuurides 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: röövimistest 2, avaliku korra rasketest rikkumistest 1, varavastastest kuritegudest kokku 64, sh vargustest 56 (eluruumidest 10, sõidukitest 6), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 1. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15, narkootikumide vahendamisi 2, narkootikumide omamisi või tarbimisi 10. Väärtegusid registreeriti 658.


   27 Märts 2009