www.vnl.ee

Eelmise nädala kuritegude hulk on väiksem viimase poole aasta keskmisest

13.-19. veebruarini registreeriti Eestis 713 kuritegu. See jääb 31% võrra alla viimase poole aasta keskmisele. Kuritegude üldarv suurenes võrreldes ülemöödunud nädalaga nii vara- kui isikuvastaste kuritegude arvestuses.Enam kui pool esimese astme kuritegudest registreeriti Harjumaal. Tavalisest vähem esimese astme kuritegusid (3) registreeriti Ida-Virumaal.

Enamlevinud kuriteoliikideks olid eelmisel nädalal vargus (380), kehaline väärkohtlemine (68) ja sõiduki juhtimine joobes (39).

Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti 88, mis on 4% võrra vähem poole aasta keskmisest. Tahtlikke tapmisi registreeriti 2 (1 Tallinnas, 1 Sauel); Narvas registreeriti käesoleva aasta esimene mõrv.

Uurimisasutused pidasid kahtlustatavana 48 tunniks kinni 68 inimest, kohtu loal võeti möödunud nädalal vahi alla (s.t kauemaks kui 48 tunniks) 28 inimest. Kriminaalmenetlus lõpetati 647 kuriteo suhtes ja kohtusse saadeti materjalid 444 kuriteo kohta.

Justiitsministeeriumi poolt avaldatav kriminaalstatistika põhineb kriminaalmenetlusregistri andmetel ning kajastab eelneval nädalal registreeritud kuritegude, kahtlustatavana kinni peetud ja vahistatud isikute ning prokuratuuri menetlusotsuste statistikat ja selle lühianalüüsi.

Nädalaülevaadetega saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel: http://www.just.ee/kriminaalstatistika

Kristi Künnapas


   21 Veebruar 2006