www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

27.03-- 30.03.2009.a Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare
politseijaoskonnas registreeritud olulisemad sündmused

Muu sündmus
*Ööl vastu 30.03 on Saare maakonnas Kaarma vallas Aste alevikus sisse
visatud kaupluse aken. Sündmuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.


Registreeriti 27 väärtegu, neist 21 liiklusseaduse rikkumised. 27
seaduserikkuja hulgas oli neli alkoholijoobes juhti, üks
juhtimisõiguseta juht ja neli kiiruseületajat.   30 Märts 2009