www.vnl.ee

Tänasest käivitatakse neli regionaalset päästekeskust

Tänasest,  1.märtsist, käivitub senise 15 päästeteenistuse baasil moodustatud 4 regionaalset päästeasutust: Lõuna-Eesti Päästekeskus (direktor Margo Klaos), Ida-Eesti Päästekeskus (direktor Ailar Holzmann), Lääne-Eesti Päästekeskus (direktor Ivar Kaldasaun) ning Põhja-Eesti Päästekeskus (direktor Raik Saart).

Lähteülesandeks päästeasutuste ümberkorraldamisel oli moodustada seniste maakondlike päästeasutuste baasil neli regionaalset päästekeskust, mille ülesehitus ning toimimise põhimõtted oleksid sarnased.

Päästekeskuste põhitegevusvaldkondadeks on päästetööde tegemine, riiklik tuleohutusjärelevalve, ennetustöö- ja kriisireguleerimine.

Regionaalsete päästekeskuste moodustamine ei too kaasa muudatusi päästekomandode valveteenistuse korralduses ega teenistujate koosseisudes.

Alates 1.märtsist asub Päästeametis päästetööde valdkonda juhtima seni Harjumaa Päästeteenistuses direktori asetäitjana töötanud Kuno Tammearu.

Alates 13. veebruarist juhib Päästeametis järelvalve valdkonda seni sama valdkonna juhataja asetäitjana töötanud Kaur Kajak.


Rain Porss


   28 Veebruar 2006