www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 03.04.2009

Läänemaal registreeriti 29 väärtegu, neist 20 liiklusseaduse rikkumised.
20 seaduserikkuja hulgas üks joobes juht, üks juhtimisõiguseta juht ja
üks kiiruseületaja. Hiiumaal registreeriti kaks väärtegu, neist üks
liiklusseaduse rikkumine.


   03 Aprill 2009