www.vnl.ee

02.04.09 IEPK ööpäevainfo

Ülevaade möödunud ööpäeva jooksul aset leidnud olulisematest
operatiivsündmustest.

Lääne-Virumaal olulisi operatiivsündmusi ei registreeritud.

Ida-Virumaa

01. aprillil kella 13.06 ajal põles Jõhvis Narva mnt-l sõiduauto kapotialune.
Päästjad kustutasid põlengu.

01. aprillil kella 20.26 ajal põlesid Lüganuse vallas Aa külas endise
laudahoone kõrval asuvas saras hein ja viis põhupalli. Päästjad transportisid
tossavad põhupallid hoonest välja ning likvideerisid tulekahju.   03 Aprill 2009